Scheidsrechters

Bestelbon Kledij

Scheidsrechterverslag

Hoe word ik volleybalscheidsrechter?

Startvergadering SR 2021

Handleiding VolleySpike

Wedstrijdblad Klein

Wedstrijdblad Groot

Statuut van de scheidsrechter

Wedstrijdprotocol

Wie wil er scheidsrechter worden?

AANPASSING KILOMETERVERGOEDING MET INGANG VAN 1/7/2021

 

Aanpassing kilometervergoeding met ingang van 1/7/2021

De werkgever kan de werknemers die met de eigen wagen verplaatsingen in opdracht van de werkgever uitvoeren, een kilometervergoeding toekennen. De kilometervergoeding wordt jaarlijks op 1 juli aangepast. Dit tarief is ook van toepassing voor vrijwilligers (maar ook bestuurders) die zich met de eigen wagen verplaatsen voor en in opdracht van de vzw. Wanneer u als vereniging beslist om een dergelijke vergoeding toe te kennen, moet de betrokkene een kilometerstaat opmaken die dan in de boekhouding wordt bijgehouden. Hierbij moeten we opmerken dat het om een maximumbedrag gaat. U kunt dus steeds minder vergoeding toekennen, maar niet meer.
In combinatie met de forfaitaire kostenvergoeding kunnen maximaal 2000 kilometer verplaatsingen terugbetaald worden. Deze limiet van 2000 kilometer geldt niet indien de activiteiten het regelmatig vervoeren van personen betreft.
In beide systemen (forfaitaire kostenvergoeding en terugbetaling van werkelijk gemaakte kosten) komen zowel de verplaatsingen tussen de woonplaats van de vrijwilliger en de vzw als de verplaatsingen naar vergaderingen, wedstrijden op verplaatsing, ... in aanmerking voor een verplaatsingsvergoeding. Kortom, alle verplaatsingen die de vrijwilliger in het kader van het vrijwilligerswerk maakt, kunnen terugbetaald worden.
Door toepassing van de Wet van 23 april 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid gebeurt de aanpassing van de kilometervergoeding vanaf 2015 door een koppeling aan de afgevlakte gezondheidsindex. Het bedrag van de kilometervergoeding voor de periode van 1 juli 2021 tot 30 juni 2022 wordt officieel vastgesteld op 0,37 euro/kilometer.